Follow

„Nevadí, že nerozumíte všemu, s čím nové generace přicházejí. Ale naříkáte-li jako příslušníci mainstreamu okupující média středního proudu na cenzuru, je to „nemužné“. A pak, pamatujte, stát stranou sporu je možné jediným způsobem: mlčky.“ Velmi dobře! denikreferendum.cz/clanek/3352

· · Web · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Boskovice sociální

Experimentální sociální síť pro Boskovice a okolí. Přidejte se!